WARUNKI GWARANCJI

Arton Sp. z o.o. gwarantuje że dostarczone produkty są wolne od wad materiałowych i wykonawczych, a w razie konieczności producent bezpłatnie dokona niezbędnych napraw gwarancyjnych.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GWARANCJI.
1.Naprawy wykonywane w ramach gwarancji obejmować mogą przypadki wynikłe z winy producenta i stanowiące usterkę lub uszkodzenie powstałe z powodu ukrytych wad materiałowych, produkcyjnych lub montażowych (jeśli wyroby zamontowane zostały przez firmę Arton Sp. z o.o.) i ujawnione w czasie użytkowania wyrobu zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się  następnego dnia od  końcowego odbioru robót i podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego i trwa przez następujący okres czasu:
1.2.1. Konstrukcje aluminiowe - 5 lat
1.2.2. Niezmienność i przyleganie lakieru - 5 lat
1.2.3. Szyby zespolone - 5 lat
1.2.4. Prawidłowość działania okuć okiennych i drzwiowych - 2 lata

 

Do naszych Klientów należą( Nazwy i znaki firmowe firm należą do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu informacyjnym )

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Strony internetowe TRUSTNET